Main Page

anigif
ผู้บริหาร

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ. สสก.9 พิษณุโลก 

เขต00

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ ปี 2561 ครั้งที่ 1″ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

310855
311854
311855
312333
312334
312335
ฟแะรอระั
ศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
S__15327258

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายศักดา บุญสังวาลย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษต ชก. และนายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณท์เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช และอยู่ในโครงการแปลงใหญ่ของ อ.บึงสามัคคีภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี และเทศบาลตำบลระหาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เทศบาลตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีเกษตรที่สนใจเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณท์ จำนวน 30 คน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก
21462601_1458615240860144_4330154485685353020_n

ช่วงนี้มีโอกาสนั่งรถผ่านไปทางแม่แตง-ปาย มีอาโวคาโด วางขายริมทาง ช่วงหน้าฝนนี้มีแถมโรคแอนแทรกโนสจุดดำๆ ถ้าผิวแบบนี้ขายก็จะไม่ได้ราคา เก็บไว้ไม่นานก็จะเน่าเสีย สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการพบทั้งที่ใบและผล เป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น แผลเก่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนแผลใหม่มีสีจาง ลักษณะคล้ายเป็นวงๆ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางแผลยุบตัวลงเล็กน้อย การป้องกันกำจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ไทแรม ซิเน็บ โปรปิเน็บ ผสมหรือสลับกัยสารดูดซึ่ม เช่น โปรคลอราส เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ความชื้นสูงซึ่งโรคระบาดได้รวดเร็วโดยการปลิวไปของสปอร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวทั้งหมด..>>>

จังหวัด

กำแพงเพชร 

ตาก

นครสวรรค์

พิจิตร

 พิษณุโลก

 เพชรบูรณ์

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

อ่านข่าวทั้งหมด…>>>

 km1
วิดิโอสื่อการเรียนรู้การจัดการความรู้(KM)บทความ/วิจัยด้านการเกษตร
การถอดองค์ความรู้ ปี 2560
1.องค์ความรู้ข้าราชการดีเด่น
องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลูกกล้วยน้ำว้าราคาดี มีตลาดรองรับ  นายนิพิจ พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ด ….
2.องค์ความรู้ ศพก.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   หมู่ 2 บ้านม่วงตาล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ทั้งลดต้นทุนการผลิต โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต  ….
อ่าน KM ทั้งหมด…
กำลังปรับปรุงข้อมูล 
  intr

2560-280x50แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์-280x50ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน-280x50 ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรonline-280x50ระบบใบรับรองเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร-280x50ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ-280x50KM-280x50

ปิดโหมดสีเทา