Main Page

18839378_803604193140447_4984583839281050754_n
S__9519155_600x450-600x450นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เขต00

วันที่ 3 กรกฎาคม 61 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ และนางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

228812
ฟแะรอระั

ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก
21462601_1458615240860144_4330154485685353020_n

ช่วงนี้มีโอกาสนั่งรถผ่านไปทางแม่แตง-ปาย มีอาโวคาโด วางขายริมทาง ช่วงหน้าฝนนี้มีแถมโรคแอนแทรกโนสจุดดำๆ ถ้าผิวแบบนี้ขายก็จะไม่ได้ราคา เก็บไว้ไม่นานก็จะเน่าเสีย สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการพบทั้งที่ใบและผล เป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น แผลเก่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนแผลใหม่มีสีจาง ลักษณะคล้ายเป็นวงๆ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางแผลยุบตัวลงเล็กน้อย การป้องกันกำจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ไทแรม ซิเน็บ โปรปิเน็บ ผสมหรือสลับกัยสารดูดซึ่ม เช่น โปรคลอราส เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ความชื้นสูงซึ่งโรคระบาดได้รวดเร็วโดยการปลิวไปของสปอร์

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวทั้งหมด..>>>

จังหวัดกำแพงเพชร ตากนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีอ่านข่าวทั้งหมด…>>>
 km1
วิดิโอสื่อการเรียนรู้การจัดการความรู้(KM)HRD Learning Centerบทความ/วิจัยด้านการเกษตร
การถอดองค์ความรู้ ปี 2560

1.องค์ความรู้ข้าราชการดีเด่น
องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลูกกล้วยน้ำว้าราคาดี มีตลาดรองรับ  นายนิพิจ พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ด ….
2.องค์ความรู้ ศพก.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   หมู่ 2 บ้านม่วงตาล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ทั้งลดต้นทุนการผลิต โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต  ….
อ่าน KM ทั้งหมด…

 e11 eb k 
กำลังปรับปรุงข้อมูล 
intr  
2560-280x50แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์-280x50ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน-280x50 ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรonline-280x50ระบบใบรับรองเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร-280x50ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ-280x50KM-280x50
ปิดโหมดสีเทา