Main Page

p4
p5
AMAZING-GREEN-THAILAND
Banner18122017-04
Image_9e45908
KM ขึ้นทะเบียน1
Map_C-01-003
S__5152807
S__312229897
Untitled-1-01
เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์2

ป้ายผังบุคลากรผอ

เขต00

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย core team ผลิตสื่อเขต 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสื่อวิดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ณ ฟาร์มจิ้งหรัดชุติกาณจน์ หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์สำหรับนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจะได้ดำเนินการถ่ายทำสื่อดังกล่าวในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561

102068
102071
102078
188956
188993
ฟแะรอระั

ศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก
21462601_1458615240860144_4330154485685353020_n

ช่วงนี้มีโอกาสนั่งรถผ่านไปทางแม่แตง-ปาย มีอาโวคาโด วางขายริมทาง ช่วงหน้าฝนนี้มีแถมโรคแอนแทรกโนสจุดดำๆ ถ้าผิวแบบนี้ขายก็จะไม่ได้ราคา เก็บไว้ไม่นานก็จะเน่าเสีย สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการพบทั้งที่ใบและผล เป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น แผลเก่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนแผลใหม่มีสีจาง ลักษณะคล้ายเป็นวงๆ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางแผลยุบตัวลงเล็กน้อย การป้องกันกำจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ไทแรม ซิเน็บ โปรปิเน็บ ผสมหรือสลับกัยสารดูดซึ่ม เช่น โปรคลอราส เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ความชื้นสูงซึ่งโรคระบาดได้รวดเร็วโดยการปลิวไปของสปอร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวทั้งหมด..>>>

จังหวัด

กำแพงเพชร 

ตาก

นครสวรรค์

พิจิตร

 พิษณุโลก

 เพชรบูรณ์

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

อ่านข่าวทั้งหมด…>>>

 km1
วิดิโอสื่อการเรียนรู้การจัดการความรู้(KM)HRD Learning Centerบทความ/วิจัยด้านการเกษตร
การถอดองค์ความรู้ ปี 2560
1.องค์ความรู้ข้าราชการดีเด่น
องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลูกกล้วยน้ำว้าราคาดี มีตลาดรองรับ  นายนิพิจ พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ด ….
2.องค์ความรู้ ศพก.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   หมู่ 2 บ้านม่วงตาล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ทั้งลดต้นทุนการผลิต โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต  ….
อ่าน KM ทั้งหมด…
 e11 eb k
กำลังปรับปรุงข้อมูล 
  intr
  

2560-280x50แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์-280x50ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน-280x50 ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรonline-280x50ระบบใบรับรองเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร-280x50ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ-280x50KM-280x50

ปิดโหมดสีเทา