Main Page

S__9519155_600x450-600x450นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เขต00

งาน Farm@Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Grand Opening) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

farm@homephitsanulok1

ฟแะรอระั

จัดซื้อจัดจ้าง

 อ่านข่าวทั้งหมด..>>>

ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก
21462601_1458615240860144_4330154485685353020_n

ช่วงนี้มีโอกาสนั่งรถผ่านไปทางแม่แตง-ปาย มีอาโวคาโด วางขายริมทาง ช่วงหน้าฝนนี้มีแถมโรคแอนแทรกโนสจุดดำๆ ถ้าผิวแบบนี้ขายก็จะไม่ได้ราคา เก็บไว้ไม่นานก็จะเน่าเสีย สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการพบทั้งที่ใบและผล เป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น แผลเก่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนแผลใหม่มีสีจาง ลักษณะคล้ายเป็นวงๆ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางแผลยุบตัวลงเล็กน้อย การป้องกันกำจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ไทแรม ซิเน็บ โปรปิเน็บ ผสมหรือสลับกัยสารดูดซึ่ม เช่น โปรคลอราส เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ความชื้นสูงซึ่งโรคระบาดได้รวดเร็วโดยการปลิวไปของสปอร์

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวทั้งหมด..>>>

intr

  

2560-280x50แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์-280x50ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน-280x50 ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรonline-280x50ระบบใบรับรองเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร-280x50ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ-280x50KM-280x50[/su_column]

 

 

ปิดโหมดสีเทา