ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ
2. BOQ สร้างรั้ว
3. แบบ รั้ว001
4. ปร 4 5 001_รั้ว
5. ตาราง ปปช01รั้ว

ปิดโหมดสีเทา