วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน

ฉบับที่ 5 เดือน พย 61
ฉบับที่ 5 เดือน พย 61
ปิดโหมดสีเทา