วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนจากจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด และเกษตรตำบลท่านางงาม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 6 เดือน พย 61
ฉบับที่ 6 เดือน พย 61
ปิดโหมดสีเทา