ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช

73147

       วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

73147
73148
73149
73150
ปิดโหมดสีเทา