ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช

73680

       วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานส่งเสริมการอารักขาพืชผ่านมุมมองนักบริหาร”  ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

73679
73680
73681
73682
ปิดโหมดสีเทา