การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

 คู่มือแปลงใหญ่  คลิ๊ก
 
แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่   คลิ๊ก
ข้อมูลแปลงใหญ่ (ทั้งประเทศ)

          * แยกตามเขต   คลิ๊ก
          * รายจังหวัด  คลิ๊ก
          * แยกตามชนิดพืช       คลิ๊ก

คู่มือประกวดแปลงต้นแบบแปลงใหญ่  คลิ๊ก
ประเด็นเน้นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  คลิ๊ก
File นำเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  คลิ๊ก
บทสรุป เกษตรกรรมแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊ก
ปิดโหมดสีเทา