ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารบ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 5 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปิดโหมดสีเทา