ข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัด

เตือนการระบาดศัตรูพืช(แมลงบั่ว) ตาก

สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก เตือนการระบาดศัตรูพืช

marigold

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยได้เชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม ซึ่งดอกไม้ดังกล่าว จะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่20 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปิดโหมดสีเทา