ข่าวศูนย์ปฏิบัติการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

S__15327258

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายศักดา บุญสังวาลย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษต ชก. และนายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณท์เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช และอยู่ในโครงการแปลงใหญ่ของ อ.บึงสามัคคีภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี และเทศบาลตำบลระหาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เทศบาลตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีเกษตรที่สนใจเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณท์ จำนวน 30 คน

21462601_1458615240860144_4330154485685353020_n

ช่วงนี้มีโอกาสนั่งรถผ่านไปทางแม่แตง-ปาย มีอาโวคาโด วางขายริมทาง ช่วงหน้าฝนนี้มีแถมโรคแอนแทรกโนสจุดดำๆ ถ้าผิวแบบนี้ขายก็จะไม่ได้ราคา เก็บไว้ไม่นานก็จะเน่าเสีย สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการพบทั้งที่ใบและผล เป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น แผลเก่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนแผลใหม่มีสีจาง ลักษณะคล้ายเป็นวงๆ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางแผลยุบตัวลงเล็กน้อย การป้องกันกำจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ไทแรม ซิเน็บ โปรปิเน็บ ผสมหรือสลับกัยสารดูดซึ่ม เช่น โปรคลอราส เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ความชื้นสูงซึ่งโรคระบาดได้รวดเร็วโดยการปลิวไปของสปอร์

75446

ศทอ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้และให้บริการเกษตรกร งานวันรณรงค์สาธิตอ้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)

209953

ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายชีวภัณฑ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

74026

ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ครั้งที่ 9 ปี 2561

223277

ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

5088

ศทอ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคระศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

ปิดโหมดสีเทา