สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอพิษณุโลก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ข่าวพล.031160_๑๗๑๑๐๘_0009
ข่าวพล.031160_๑๗๑๑๐๘_0009
ปิดโหมดสีเทา