สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมมอบนโยบาย

สไลด์2
สไลด์2
ปิดโหมดสีเทา