ศสพ.อต. ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรฯ (ภาคค่ำ) (26 ตุลาคม 2560) อ่านต่อ

Untitled
ปิดโหมดสีเทา