โครงการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Untitled1

ปิดโหมดสีเทา