วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5 อาคาร 1 โดยมี นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ

ฉบับที่5 เดือน พย 60
ฉบับที่5 เดือน พย 60
ปิดโหมดสีเทา