วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทศพก. ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ และ โครงการ 9101 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 240 คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฉบับที่6 เดือน พย 60
ฉบับที่6 เดือน พย 60
ปิดโหมดสีเทา