วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒน าและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สทกอล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี

ฉบับที่7 เดือน พย 60
ฉบับที่7 เดือน พย 60
ปิดโหมดสีเทา