บูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์

S__25559073

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายบัณฑิต สิทธิหล่อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพิจ พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพฑูรย์ ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมบูรณาการแผนงานโครงการ และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอำนาจ ปาลาศเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในงานสัมมนา

S__25559072
S__25559077
S__25559076
S__25559075
S__25559074
S__25559073
ปิดโหมดสีเทา