วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. คณะข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561 และเลี้ยงส่งข้าราชการ จำนวน 3 ท่าน ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่2 เดือน มค 61
ฉบับที่2 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา