วันที่ 6 มกราคม 2561 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานกีฬาสีงานส่งเสริมเกษตรเฮฮา ปี 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่4 เดือน มค 61
ฉบับที่4 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา