วันที่ 10 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคณะกรรมการประกวดด้านพืชไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการบางระกำโมเดล โดยมีนายดิเรก ยิ้มห้อย เกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่6 เดือน มค 61
ฉบับที่6 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา