วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในประเด็น ปลายทางห่วงโซ่อาหาร เน้นการพัฒนา logistic และทิศทางกระทรวงเกษตรฯ และเป็นประธานปิดการอบรม

S__19267615
S__19267615
119681
119682
S__19267616
S__19267617
S__19267618
ปิดโหมดสีเทา