ศทอ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

109365

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ตอน “ศพก.พิษณุโลกก้าวไกล 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

109365

109365
109366
109364
109367
109368
ปิดโหมดสีเทา