งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

DSC_0799

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมยศ มโนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย นำทีมโดยนายสาธิต อินทรทัศน์ เกษตรอำเภอบรรพตพิสัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ บ้านห้วยโรง หมู่ 4 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัยเป็นประธาน และนายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการด้านการเกษตร ฐานเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรเป็นจำนวน 302 ราย

DSC_0843
DSC_0809
DSC_0918
DSC_0966
DSC_0994
DSC_0937
DSC_0780
DSC_0734
DSC_0738
DSC_0771

ปิดโหมดสีเทา