ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
803 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 1404 หมายเลขโทรสาร 0 5531 1405
E-mail : nsdoae@doae.go.th

 

 

ปิดโหมดสีเทา